Voor uw bezoek aan deze site van JnM ICT services gelden de volgende voorwaarden. Met uw bezoek aan deze site gaat u zonder voorbehoud akkoord met deze voorwaarden.

Alles dat u op deze site ziet of leest, valt onder ons auteursrecht en mag zonder schriftelijke toestemming van JnM ICT services niet worden gebruikt, behalve voor doeleinden die in deze voorwaarden of op de site zelf nadrukkelijk worden genoemd. Indien u gebruik maakt van materialen van deze site, gebeurt dit op eigen risico.

JnM ICT services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor uw gebruik van materialen op deze site. JnM ICT services doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site nauwkeurig en actueel is. Desondanks kan JnM ICT services de juistheid van deze informatie niet garanderen. JnM ICT services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of gebreken in de informatie die op deze site wordt verstrekt.

Het gebruik van deze site is voor eigen risico. JnM ICT services en zijn vertegenwoordigers en iedereen die bij het bedenken, maken en onderhouden van deze site is betrokken, zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van toegang tot of gebruik van deze website. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, alles op de site wordt aan u gepresenteerd als zonder enige expliciete of impliciete garantie. Dit geldt ook voor de geïmpliceerde garanties voor verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet inbreuk maken op rechten van industriële, danwel intellectuele eigendom. Niet in alle juridische systemen wordt de uitzondering voor geïmpliceerde garanties erkend. In dat geval gelden sommige van bovenstaande uitzonderingen niet voor u. JnM ICT services aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen infecteren als gevolg van het downloaden van materiaal, data, tekst, afbeeldingen, video of audio van deze site.

Alle communicatie en al het materiaal dat u verzendt naar de site via elektronische mail of op een andere wijze, zoals gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties et cetera, wordt gezien als niet-vertrouwelijk en geen eigendom van de zender. Alles wat u verzendt of post wordt eigendom van JnM ICT services en haar dochterondernemingen mag worden gebruikt voor elk doel, waaronder ook reproductie, publicatie en verzending. Daarnaast mag JnM ICT services alle ideeën, concepten, kennis of technieken uit uw communicatie met deze website gebruiken voor elk doeleinde, zoals bijvoorbeeld voor het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten op basis van deze informatie.

Afbeeldingen van personen of plaatsen die op deze site worden getoond zijn eigendom van of worden gebruikt met toestemming van JnM ICT services. Het gebruik van deze afbeeldingen door u of door iemand onder uw supervisie is verboden, tenzij dit specifiek wordt toegestaan door deze voorwaarden of door andere informatie op deze site. Elk ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen kan een schending zijn van auteursrechten, merkenrecht, privacy- en publicatiewetten of regels en statuten voor communicatie.

De servicemerken en logo’s (samen verder genoemd de ‘merken’) die op deze site voorkomen, zijn geregistreerd en eigendom van JnM ICT services of anderen. Niets op deze site is kan worden beschouwd als een impliciete toestemming of welke andere toestemming dan ook tot het gebruik maken van de merken. Het gebruik van de merken op deze site is strikt verboden. Gebruik van de op deze site voorkomende merken is uitsluitend toegestaan na de voorafgaande schriftelijke toestemming van JnM ICT services of een betrokken derde partij. We benadrukken dat JnM ICT services zijn intellectuele eigendomsrechten tot op het hoogste niveau zal beschermen en opeisen. JnM ICT services heeft de sites waarnaar wordt doorgelinkt vanaf deze site niet beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en pagina’s. Gebruik van links naar andere site(s) is voor eigen risico en mag zonder toestemming van JnM ICT services.

Hoewel JnM ICT services af en toe discussies, chats, postings, transmissies, bulletin boards et cetera bekijkt, is het bedrijf niet verplicht dit te doen en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze locaties of voor fouten, laster, smaad, roddel, ontbreken van informatie, leugens, obsceniteiten, pornografie, schuttingtaal, gevaar of onvolledige informatie op deze locaties. Het is verboden illegaal, bedreigend, lasterlijk, obsceen, opruiend of pornografisch materiaal of materiaal dat gedrag kan veroorzaken of aanmoedigen dat wordt gezien als misdaad, of aanleiding geeft tot een civiele claim of op een andere wijze de wet zou overtreden, te posten op of te verzenden naar deze site. JnM ICT services zal volledige medewerking bieden aan wethandhavers die, of een gerechtelijk bevel dat, JnM ICT services vra(a)g(t)en of beve(e)l(t)en de identiteit te onthullen van degene die dit soort informatie of materiaal post.

JnM ICT services kan deze voorwaarden op elk gewenst moment aanpassen door de hier gepubliceerde voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend voor bezoekers van deze site. Lees de voorwaarden daarom regelmatig opnieuw.